درباره آرین سیستم

_

شرکت صنایع نوین آرین سیستم در سال 1393 راه اندازی گردیده است و فعالیت اصلی آن تحقیقات، طراحی و تولید  انواع دستگاه تصفیه آب میباشد. این شرکت نوآور تحت پوشش و حمایت پارک علم و فناوری استان سمنان فعالیت دارد و هدف اصلی فناورانه آن، تحول بنیادی در ارتقاء سیستم های تصفیه آب،  به منظور رفع نیازهای صنعت آب کشور و در مجموع رفع معضلات تصفیه آب ودر جهت رفع نیاز جهانی نیز بوده است. و در همین زمینه پیشرفتهای موثری بخصوص در صنعت تصفیه آب خانگی داشته است.

ro model aryan system
ro model aryan system

با وجود اینکه سابقه استفاده از سیستم تصفیه آب اسمز معکوس یا Reverse Osmosis بیش از  پنجاه سال می گذرد واین صنعت، متداولترین سیستم تصفیه آب در جهان بشمار می آید، اما تاکنون تحول چشمگیر و یا موثری در جهت رفع معایت و ضایعات دور ریز این نوع سیستم بوجود نیامده است و چالش بزرگ این روش تصفیه همچنان، باقی مانده بود.  با این حال این شرکت،  تحول موثری در نوآوری بروی سیستم تصفیه آب اسمز معکوس و بخصوص دستگاه های خانگی به معنای واقعی پیشرو بوده که بطور خلاصه و اجمال به آن اشاره می شود.

    با وجود اینکه مدت زیادی از تاسیس این شرکت فناور نمی گذرد، در مدت عمر کوتاه آن توانسته است چندین اختراع کاربردی وبا قابلیت استفاده عمومی به ثبت رساند که در حوزه تصفیه آب خانگی از نظر سطح کیفیت و فناوری در جهت حفظ محیط زیست و طبیعت سرآمد شرکت‌ها قرار دارد.

  تمامی اختراعات و فناوری این شرکت بر اساس نیاز عمومی ، مشتریان و منافع ملی و حفظ محیط زیست طراحی و تولید گردیده است و به  همین خاطر  تولیدات شرکت آرین سیستم را میتوان، تولید سبز و یا صنعت سبز نامید.

افتخارات آرین سیستم
افتخارات آرین سیستم
آرین سیستم
آرین سیستم

بعنوان مثال آخرین اختراع شرکت آرین سیستم ” دستگاه تصفیه آب بدون دور ریز سیستم RO ” میباشد.همانطورکه میدانید دستگاههای پرمصرف موجود در کشور، به ازاء هر لیتر آب تصفیه مقدار 3 لیتر آب آشامیدنی را هدر داده و آنرا به فاضلاب منتقل می نمایند و متاسفانه اکثر فروشندگان در هنگام عرضه دستگاه تصفیه آب، این ضعف بزرگ را به مشتریان خود منتقل نمی کنند.  حال آنکه  دستگاه مدل کویر هیچگونه دوریزی ندارد و هیچگونه ضایعات بوجود نمیاورد و عمل فیلتراسیون آن بخوبی انجام میگیرد. این دستگاه جدید از آن جهت اهمییت فوق العاده دارد که  بیش از 1/5 میلیون دستگاه پر مصرف در کشور ما مشغول اصرافکاری هستند.

شرکت آرین سیستم از آن جهت که بطور پیوسته ومستمردر جهت ارتقاء سطح فناوری و ثبت اختراعات خود با توجه به رقبای سنتی داخلی وحتی خارجی ساختار شکن می‌باشد و این ویژگی توانسته است آنرا فناور روز دنیا نماید.

_

ما را دنبال کنید

_
_

گواهینامه های ثبت اختراع 

_
گواهینامه ثبت اختراع آرین سیستم
گواهینامه ثبت اختراع آرین سیستم
گواهینامه ثبت اختراع آرین سیستم
_

تاییدیه ها

_