دستگاه تصفیه آب مدل کویر

دستگاه تصفیه آب بدون پساب دارای گواهی ثبت اختراع شماره 88844 از اختراعات شرکت آرین سیستم می باشد. این دستگاه، با سیستم فنآوری روز Reverse Osmosisطراحی وساخته شده است . و تنها دستگاه سیستم RO است که هیچگونه پساب ویا ضایعاتی ندارد. و عملیات فیلتراسیون آن بخوبی صورت میگیرد.

سیستم تصفیه دستگاه از طریق فیلتر قشایی اسمزمعکوس( ممبرن) صورت میگیرد و دوریز آن با استفاده ازمکانیزم باز چرخانی و مخلوط آن با آب خام و درواقع، عملیات در یک سیکل نیمه بسته انجام می شود.

این دستگاه مراحل ثبت اختراع ، طراحی و تولید آزمایشگاهی خود را گذرانده است و مراحل اتوماسیون دستگاه با موفقیت کامل به پایان رسیده و کاملا بصورت کاربردی تولید و آماده عرضه میباشد.

این دستگاه تصفیه جدید که در نوع خود منحصربفرد میباشد و بدون دورریز بودن آن، از چند فرایند فنی و علمی پیروی می کند که توجه به عملکرد همه جانبه آن میتوان به نتیجه موفق آمیز این دستگاه جدید پی برد. از این رو در اینجا به بطور روشن به این فرایند پرداخته میشود.

اگرچه این دستگاه جدید از نظرتیپ ظاهری و ظاهر فیزیکی آن مشابهت زیادی با دستگاههای معمولی دارد اما از نظرخروجی و کارایی آن تفاوت اساسی و اصولی دارد که قابل مقایسه با هیچ یک از دستگاههای تصفیه خانگی داخلی و خارجی نیست. لذا باید توجه داشت نقاط اتصال محورهای آبی و الکتریکی این دستگاه متفاوت است . حتی درجه روی دستگاه که معمولا نشان دهنده فشار داخل دستگاه می باشد در این دستگاه برای تنظیم فشار لوله آب خام استفاده شده است که به شرح آن پرداخته میشود.

روش حذف یا بازچرخانی دور ریز آب در این دستگاه جدید بدین صورت است : بجای ریختن دوریز آب به درون فاضلاب، با کمک فشار یک الکترو پمپ 24 ولت و درین متغیرو قابل تنظیم ، دورریز آب به لوله آب منازل تزریق میشود. در واقع این دستگاه بجای یک سراهی، از دو سه راهی آب استفاده می کند . یکی آب ورودی به دستگاه، دومی تزریق آب دور ریز به لوله آب خام است. برای آنکه عملیات اتوماسیون و فیلتراسیون دستگاه به خوبی و بدون عارضه ای صورت گیرد چند نکته حایز اهمیت می باشد که در فرایند دستگاه با دقت لحاظ شده است.

جهت خرید محصول وارد فروشگاه شوید

به بالای صفحه بردن