سیستم ro

شرح نحوه کارکرد سیستم RO بدون پساب

دستگاه تصفیه آب بدون پساب دارای گواهی ثبت اختراع شماره 88844  از اختراعات شرکت آرین سیستم  می باشد. این دستگاه، با سیستم  فنآوری روز  Reverse Osmosisطراحی وساخته شده است . و تنها دستگاه سیستم RO  است که هیچگونه پساب ویا ضایعاتی ندارد. و عملیات فیلتراسیون آن بخوبی صورت میگیرد. سیستم تصفیه دستگاه از طریق فیلتر …

شرح نحوه کارکرد سیستم RO بدون پساب ادامه مطلب »